יום ראשון, ז אייר התשעה, 26.04.15
כיתה:
מקצוע:
חופשי:
כיתה חטיבת ביניים ז'-ט', מקצוע תנך
מאת: אורטל
נושא: בראשית פרק יב
כותרת השיעור: דפי עבודה, חזרה למבחן מבחנים ברמות שוות. לכיתה מקדמת
פתיחה:
גוף השיעור:

פרק יב' פסוקים א'- ג'

 משימה:

1. קרא את הפסוקים.

2. מה ניתן ללמוד מפסוקים אלו על בקשת ה' מאברם?

 


א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ                עזיבת אברהם את    

וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ,                        המקום,מהקל אל הכבד

אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ.                                                         ארץ מולדת- בית אב.

                                                                           אל חוסר וודאות-לא ידוע.

 

ב וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ,                                 בתמורה ה' יברך את

 וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ;                                                     אברם בצאצאים רבים

וֶהְיֵה, בְּרָכָה.                                                         ובפרסום.

 

ג וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ,                                             כל אוהבי אברם יהנו

וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר;                                                    מהברכה. בזכותך יהנו

וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה                             כל האנשים מברכתך.

 

סיכום:

ה' מבקש מאברם בקשה לא פשוטה: לעזוב את הארץ  שבה הוא גדל והוא מכיר. ארץ זו מהווה בשבילו מולדת שאז הקשר אליה הוא יותר חזק, ולא סתם מולדת אלא מקום שבו כל משפחתו גרה שם.

בנוסף לכך אברם מתבקש ללכת לארץ לא ידועה- שזה יותר מפחיד.

אם אברם יגלה אימון בה' ויעשה כבקשתו- ה' יברך אותו שבכל דבר שיעשה הוא יצליח. הברכה תתקיים גם על אלה שאוהבים את אברם.

 

 

 

פרק יב' פסוקים א'- ג'

 משימה:

1. קרא את הפסוקים.

2. מה ניתן ללמוד מפסוקים אלו על בקשת ה' מאברם?

 


א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ                 

וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ,                       

אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ.                                                                                                      

 

ב וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ,

 וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ;

וֶהְיֵה, בְּרָכָה. 

 

ג וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ,

וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר;

וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה.

 

 

סיכום:

ה' מבקש מאברם בקשה לא פשוטה: לעזוב את הארץ  שבה הוא גדל והוא מכיר. ארץ זו מהווה בשבילו מולדת שאז הקשר אליה הוא יותר חזק, ולא סתם מולדת אלא מקום שבו כל משפחתו גרה שם.

בנוסף לכך אברם מתבקש ללכת לארץ לא ידועה- שזה יותר מפחיד.

אם אברם יגלה אימון בה' ויעשה כבקשתו- ה' יברך אותו שבכל דבר שיעשה הוא יצליח. הברכה תתקיים גם על אלה שאוהבים את אברם.

 

 

 

* פרק יב' פסוקים א'- ג'

 משימה:

1. קרא את הפסוקים.

2. מה ניתן ללמוד מפסוקים אלו על בקשת ה' מאברם?

 


א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ               

וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ,                       

אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ.                                                                                                      

 

ב וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ,

 וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ;

וֶהְיֵה, בְּרָכָה. 

 

ג וַאֲבָרְכָה, מְבָרְכֶיךָ,

וּמְקַלֶּלְךָ, אָאֹר;

וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה.

סיכום:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

*דף עבודה

פרק יב' פסוקים א'- ג':

1. מה ה' מבקש מאברם לעשות? ____________________________

______________________________________________________________________________________________________.

2. אמרו חז"ל שה' העמיד את אברם בניסיון (=במצב קשה), למה לדעתכם בקשתו של ה' היא קשה ליישום? _____________________

_____________________________________________________________________________________________________.

3. מה ה' מבטיח לאברם אם הוא ישמע בקול ה'? ________________

______________________________________________________________________________________________________.

4. הסתכל במילון וכתוב מהו "גר"- __________________________

___________________________________________________.

5.ציין תכונות הבולטות באברם ____________________________.

פרק יב' פסוקים ד' -ה':

מי ומי הולכים עם אברם?

מי מצטרף לאברהם?

מידע נוסף

הקשר המשפחתי אל אברם

שאלות המתעוררות

אברם

 

 

 

לוט

 

 

 

שרי

 

 

 

 

השלם:

אברם יוצא מ ______ אל _______.

אברם לוקח איתו את ________ אישתו ואת בן אחיו ________

עבודה נעימה

דף עבודה

פרק יב' פסוקים א'- ג':

1. מה ה' מבקש מאברם לעשות? ____________________________

______________________________________________________________________________________________________.

2. אמרו חז"ל שה' העמיד את אברם בניסיון (=במצב קשה), למה לדעתכם יהיה קשה לאברם לעשות את בקשת ה'? _____________________________________________________________________________________________________.

3. מה ה' מבטיח לאברם אם הוא ישמע בקול ה'? ________________

______________________________________________________________________________________________________.

4. הסתכל במילון וכתוב מהו "גר"- __________________________

___________________________________________________.

5.ציין תכונות הבולטות באברם ____________________________.

פרק יב' פסוקים ד' -ה':

מי ומי הולכים עם אברם?

מי מצטרף לאברהם?

מידע נוסף

הקשר המשפחתי אל אברם

שאלות המתעוררות

אברם

 

 

 

לוט

 

 

 

שרי

 

 

 

 

השלם:

אברם יוצא מ ______ אל _______.

אברם לוקח איתו את ________ אישתו ואת בן אחיו ________.

עבודה נעימה!

פרק יב- פסוקים א'- ט'

ה' אומר לאברם: לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשה אותך לגוי גדול ואגדיל את שמך ואברך אותך. ואברך את המברכים אותך ואקלל את המקללים אותך, וכל העמים ירצו להיות כמוך.

אברהם לוקח את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם ואת כל עבדיהם מחורן ועד לארץ כנען. ויעבור אברם בארץ עד לשכם, לאלון מורה והכנענים היו אז בארץ.

ה' אומר לאברם שהוא ייתן לו את הארץ הזאת לו ולזרעו, ואברם בונה מזבח  לה'. ויסע אברם הלוך ושוב לנגב אשר בדרום לארץ.

 

שאלות:

1. ה' מבטיח את הארץ לזרעו של אברם. למה הכוונה? _____________

______________________________________________________________________________________________________.

2. מי נמצא בארץ כנען באותה תקופה? _______________________

___________________________________________________.

3.אילו הייתם מאגרים עכשיו לארץ אחרת, מה הייתם לוקחים איתכם?

רשימת דברים:

•1.    ______________

•2.    ______________

•3.    ______________

•4.    ______________

•5.    ______________

•6.    ______________

•7.    ______________

  1. __________________
  2. __________________
  3. __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


פרק יב' פסוקים ט'- כ'

אברם יורד למצריים

 

ויהי רעב בארץ ואברם מחליט לרדת לרדת למצרים בגלל זה. כאשר התקרבו למצרים אברם אומר לאשתו ששרי שהוא יודע שהיא אישה יפה  מאוד, ושהמצרים יראו אותה הם ירצו לקחת אותה ועל כן הם יהרגו אותו.

לכן הוא מבקש משרי אשתו שתגיד שהיא אחותו כדי שלא יהרגו אותו.

כשהמצרים רואים את יופי שרי הם מהללים אותה ומספרים למלך פרעה על יופיה ולוקחים אותה לפרעה.

בעבור שרי מביאים לאברם: צאן, בקר, עבדים, שפחות, אתונות וגמלים.

פרעה לוקח את שרי לאשתו וה' מעניש את פרעה ואת ביתו במחלות רבות.

פרעה קורא לאברם ואומר: מה עשית לי? למה לא אמרת לי ששרי היא אשתך ? למה אמרת לי ששרי היא אחותך? ואני לקחתי את שרי לאישה, קח את אשתך ולך!! ופרעה מצווה עליהם לקחת את רכשום ולעזוב את ארץ מצרים.

 

 

הסיבה לירידת אברם למצרים- פס' י':

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

הבקשה של אברם משרי אשתו לפני הגיעם לארץ מצרים-פס' יג'

__________________________________________________________________________________________________________

הסיבה לבקשה- פס' יא- יג':

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 


* שאלות סיכום- פרק יב' פסוקים ט'- כ':

ענה על השאלות הבאות:

•1.     לאן יורד אברם? _________________________________.

•2.     למה אברם יורד לשם? _____________________________.

•3.     מה ביקש אברם משרי לספר למצרים? __________________

      _______________________________________________.

•4.     מה עשה פרעה כאשר שמע על שרי היפה? ________________

_______________________________________________.

•5.     מה קיבל אברם בתמורה לכך שנתן לפרעה את שרי אשתו?

__________________________________________________________________________________________________

6. כיצד העניש ה' את פרעה? _____________________________

_________________________________________________________________________________________________.

7. מה דרש פרעה ואברם כאשר גילה ששרי היא אשתו של אברם?

_________________________________________________________________________________________________.

 

סדר את המשפטים בסדר הנכון:

____ אברם מבקש משרי אשתו שתאמר שהיא אחותו.

____ מביאים את שרי לפרעה והוא נושא אותה לאישה.

____ פרעה מחזיר את שרי לאברם ומבקש מהם לעזוב את ארץ מצרים.

____ ניהיה רעב גדול בארץ.

____ המצרים מדברים על יופיה של שרי.

____ אברם מחליט לרדת למצרים.

____ ה' מעניש את פרעה ומביא מחלות בביתו.

 

עבודה נעימה!

שאלות סיכום- פרק יב' פסוקים ט'- כ':

 

ענה על השאלות הבאות:

•1.     לאן יורד אברם? _________________________________.

•2.     למה אברם יורד לשם? _____________________________.

•3.     מה ביקש אברם משרי לספר למצרים? __________________

      _______________________________________________.

•4.     מה עשה פרעה כאשר שמע על שרי היפה? ________________

_______________________________________________.

•5.     מה קיבל אברם בתמורה לכך שנתן לפרעה את שרי אשתו?

__________________________________________________________________________________________________

6. כיצד העניש ה' את פרעה? _____________________________

_________________________________________________________________________________________________.

7. מה דרש פרעה ואברם כאשר גילה ששרי היא אשתו של אברם?

_________________________________________________________________________________________________.

 

סדר את המשפטים בסדר הנכון:

____ פרעה לוקח את שרי לאישה.

____ ה' מעניש את פרעה.

____ פרעה מבקש משרי ואברם לצאת מארץ מצרים.

____ יש רעב בארץ ואברם יורד למצרים עם משפחתו

____ אברם אומר לשרי אשתו שתגיד שהיא אחותו.

 

 

 

עבודה נעימה!

שאלות סיכום- פרק יב' פסוקים ט'- כ':

 

ענה על השאלות הבאות:

•1.     לאן יורד אברם? _________________________________.

•2.     למה אברם יורד לשם? _____________________________.

•3.     מה ביקש אברם משרי לספר למצרים? __________________

      _______________________________________________.

•4.     מה עשה פרעה כאשר שמע על שרי היפה? ________________

_______________________________________________.

•5.     מה קיבל אברם בתמורה לכך שנתן לפרעה את שרי אשתו?

__________________________________________________________________________________________________

6. כיצד העניש ה' את פרעה? _____________________________

_________________________________________________________________________________________________.

7. מה דרש פרעה ואברם כאשר גילה ששרי היא אשתו של אברם?

_________________________________________________________________________________________________.

 

סדר את המשפטים בסדר הנכון:

____ פרעה מתחתן עם שרי וה' מענישו.

____ יש רעב בארץ ואברם יורד לארץ מצרים.

____ פרעה מבקש משרי ואברם לצאת מארץ מצרים.

____ אברם מבקש משרי שתגיד שהיא אחותו.

עבודה נעימה!

 

שם:__________                                                                 תאריך: ___________

 

מבחן -ספר בראשית- פרק יב'

 

חלק א- (2 נקודות כל סעיף)     

אברם יוצא מ ______ אל ________.

אברם לוקח איתו את _______ אשתו ואת _____ בן אחיו.

 

חלק ב- ( 5 נקודות כל שאלה)

1. הסבר את ציווי ה' לאברם: " לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

2. במה ה' מברך את אברם?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

3. מהי סיבת ירידתו של אברם לארץ מצרים?

 ___________________________________________________

___________________________________________________.

 

4. מה מבקש מאברם משרי אשתו בדרך למצרים?

______________________________________________________________________________________________________

 

5. א. מה עשה פרעה כאשר שמע על יופיה של שרי?

______________________________________________________________________________________________________.

ב. מה העונש שקיבל פרעה מה'?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

6. מה דרש פרעה ואברם כאשר גילה ששרי היא אשתו של אברם?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

חלק ג'- ( 3 נקודות כל סעיף)

השלם את החסר בעזרת המחסן מילים:

אברם הגיע לארץ כנען ובארץ היה _______ גדול. אברם החליט לרדת ל________. אברם לקח איתו את _____ אשתו ואמר לה: "אישה יפה מאוד את, אמרי למצרים כי את ________". המצרים ראו את שרי ו_______ אותה למלך מצרים . אברם בתמורה קיבל _____ ו________.

ה' _____ על פרעה כי שרי היא אשת ________.

פרעה________ על אברם ששיקר לו כי שרי אחותו ו_______ את שרי ואברם ממצרים.

 

שרי - בקר -  גיר - אחותי - הביאו - רעב -

פרעה - מצרים - העניש - כעס - צאן - אברם

מחסן מילים:

 

 

 

חלק ד- ( 3 נקודות כל שאלה)

כתוב נכון או לא נכון:

•1.     אברם ירד  לארץ מצרים _______________

•2.     לאברם ושרי היו שלושה ילדים ___________

•3.     ה' הבטיח לאברם לתת את אור כשדים ___________

•4.     יציאה מארץ מולדת לארץ אחרת להשתקע בה נקרא הגירה ____

•5.     ה' העניש את פרעה על כך שגירש את אברם ושרי מארצו ______

 

 

חלק ה'- ( 4 נקודות כל סעיף)

הסבר את הפסוקים הבאים במילים שלך:

•1.    וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל __________________________________________________________________________________

•2.    וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ __________________________________________________________________________________

•3.    לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת __________________________________________________________________________________

•4.    הִנֵּה-נָא יָדַעְתִּי, כִּי אִשָּׁה יְפַת-מַרְאֶה אָתְּ __________________________________________________________________________________.

 

הציון: _____________                                   חתימת הורים: _____________

שם:__________                                                                 תאריך: ___________

 

מבחן -ספר בראשית- פרק יב'

 

חלק א- (2 נקודות כל סעיף)     

אברם יוצא מ ______ אל ________.

אברם לוקח איתו את _______ אשתו ואת _____ בן אחיו.

 

חלק ב- ( 5 נקודות כל שאלה)

1. הסבר את ציווי ה' לאברם: " לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. מה מבקש מאברם משרי אשתו בדרך למצרים?

______________________________________________________________________________________________________

 

3. א. מה עשה פרעה כאשר שמע על יופיה של שרי?

______________________________________________________________________________________________________.

ב. מה העונש שקיבל פרעה מה'?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ג. מה דרש פרעה ואברם כאשר גילה ששרי היא אשתו של אברם?

______________________________________________________________________________________________________

חלק ג- (כל סעיף 3 נקודות)

סדר את המשפטים בסדר הנכון:

____ פרעה לוקח את שרי לאישה.

____ ה' מעניש את פרעה.

____ פרעה מבקש משרי ואברם לצאת מארץ מצרים.

____ יש רעב בארץ ואברם יורד למצרים עם משפחתו

____ אברם אומר לשרי אשתו שתגיד שהיא אחותו.

 

חלק ד- ( 3 נקודות כל שאלה)

כתוב נכון או לא נכון:

•1.     אברם ירד  לארץ מצרים _______________

•2.     לאברם ושרי היו שלושה ילדים ___________

•3.     ה' הבטיח לאברם לתת את אור כשדים ___________

•4.     ה' העניש את פרעה על כך שגירש את אברם ושרי מארצו ______

•5.     פרעה לוקח את שרי לאישה וה' מענישו ________

 

חלק ה'- ( 4 נקודות כל סעיף)

הסבר את הפסוקים הבאים במילים שלך:

1. וְאֶעֶשְׂךָ, לְגוֹי גָּדוֹל __________________________________________________________________________________________

 

2. לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת __________________________________________________________________________________________

3. הִנֵּה-נָא יָדַעְתִּי, כִּי אִשָּׁה יְפַת-מַרְאֶה אָתְּ _________________________________________________________________________________________.

 

 

 

הציון: _____________                                   חתימת הורים: _____________

שם:__________                                                                 תאריך: ___________

 

מבחן -ספר בראשית- פרק יב'

 

חלק א- (2 נקודות כל סעיף)     

אברם יוצא מ ______ אל ________.

אברם לוקח איתו את _______ אשתו ואת _____ בן אחיו.

 

חלק ב- ( 5 נקודות כל שאלה)

השלם את החסר בעזרת המחסן מילים:

אברם הגיע לארץ כנען ובארץ היה _______ גדול. אברם החליט לרדת ל________. אברם לקח איתו את _____ אשתו ואמר לה: "אישה יפה מאוד את, אמרי למצרים כי את ________". המצרים ראו את שרי ו_______ אותה למלך מצרים . אברם בתמורה קיבל _____ ו________.

ה' _____ על פרעה כי שרי היא אשת ________.

פרעה________ על אברם ששיקר לו כי שרי אחותו ו_______ את שרי ואברם ממצרים.

 

שרי - בקר -  גיר - אחותי - הביאו - רעב -

פרעה - מצרים - העניש - כ%D

סיכום:
דרג שיעור:        
תגובות
לקריאת כל התגובות ברצף
לשיעור זה התקבלה תגובה אחת