יום ראשון, ל ניסן התשעה, 19.04.15
כיתה:
מקצוע:
חופשי:
כיתה חטיבת ביניים ז'-ט', מקצוע תנך
מאת: אורטל
נושא: ספר שמות- פרק א
כותרת השיעור: דף חזרה למבחן+מבחן
פתיחה:
גוף השיעור:

שם: __________

ספר שמות- פרק א'

דף חזרה למבחן

חלק א- ענה על השאלות הבאות:

1. פסוק א'-ז:

•¨     כמה נפשות ירדו למצרים?____________________________________

•¨     מה קרה ליוסף, לאחיו ולכל הדור ההוא?___________________________

________________________________________________________

•¨     מה לומדים מהפסוק:"פרו ושרצו וירבו ויעצמו במאוד במאוד מאוד"_________

________________________________________________________

2. פסוקים ח'-י"ד-

•¨     ממה פרעה חושש בקשר לעם ישראל?_________________________

_____________________________________________________

•¨     מה הפתרון של פרעה לבעיה שלו?____________________________

_____________________________________________________

•¨     האם הפתרון של פרעה עזר? הסבר.___________________________

_____________________________________________________

  3. פסוק ט"ו -כ"ב:

•¨     אחרי שפרעה רואה שבנ"י ממשיכים להתרבות למרות העבודה הקשה הוא מנסה משהוא חדש.

•¨     מה פרעה מצווה על המילדות? _________________________________

________________________________________________________

•¨     האם המילדות עושות את ציווי פרעה?____________________________

________________________________________________________

•¨      מה המילדות עונות לפרעה כשהוא שואל אותם אם הן עשו את הציווי שלו?

 

 

 

 

2.השלם את הטבלה:

טו וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ מִצְרַיִם, לַמְיַלְּדֹת-

מה פרעה אומר למילדות?

כב וַיְצַו פַּרְעֹה, לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר-

מה פרעה מצווה לכל עמו?

 

 

 

חלק ב- הסבר את הפסוקים הבאים:

א. "ויקם מלך חדש על מצרים"- _____________________________________

__________________________________________________________.

ב. "אשר לא ידע את יוסף"- ________________________________________

__________________________________________________________.

ג. "ויבן ערי מסכנות לפרעה"- _____________________________________

_________________________________________________________

ד. "הבה נתחכמה לו"- ___________________________________________

__________________________________________________________.

ה. "פן ירבה"- ________________________________________________

__________________________________________________________.

ו. למען ענותו בסבלותם"- ________________________________________

__________________________________________________________.

ז. "על האבנים"(פס' טז') _________________________________________

__________________________________________________________

ח. "ותיראן המילדות" (פס' יז')- ____________________________________

__________________________________________________________

ט. "וירב העם" (פס' כ')- __________________________________________

___________________________________________________________

 

 

 

חלק ג'- כתוב נכון או לא נכון.

•         א.         שבעים נפש יורדים למצרים____________

•         ב.         יוסף, אחיו וכל הדור ההוא הלכו לארץ ישראל_____________

•          ג.         קם מלך חדש שלא הכיר את יוסף_________

•         ד.         פרעה חושש שבני ישראל התרבו וכשתהיה מלחמה הם יהיו עם אויביהם_________________________

•         ה.         פרעה מעניש את ארץ ישראל ולא מרשה להם להביא ילדים לעולם_____________________________________

•          ו.          פרעה מעמיס על בני ישראל עבודה קשה שישכחו את הנשים שלהם____________________________

•          ז.          פרעה מצווה את המילדות את הזכרים____________________

•         ח.         המילדות זורקות ליאור את כל הזכרים______________

 

חלק ד'- מי אמר למי?

•         א.         פסוק ט':הִנֵּה, עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל--רַב וְעָצוּם, מִמֶּנּוּ. ____________________

•         ב.         פסוק טז': בְּיַלֶּדְכֶן אֶת-הָעִבְרִיּוֹת, וּרְאִיתֶן, עַל-הָאָבְנָיִם_________________

•          ג.         פסוק יח': מַדּוּעַ עֲשִׂיתֶן הַדָּבָר הַזֶּה; וַתְּחַיֶּיןָ, אֶת-הַיְלָדִים._______________

•         ד.         פסוק יט': כִּי לֹא כַנָּשִׁים הַמִּצְרִיֹּת הָעִבְרִיֹּת:  כִּי-חָיוֹת הֵנָּה, בְּטֶרֶם תָּבוֹא אֲלֵהֶן הַמְיַלֶּדֶת וְיָלָדוּ __________________

•         ה.         פסוק כב': כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל-הַבַּת, תְּחַיּוּן____________

 

בהצלחה!

  

  

  

  

  

  

ציון: __________                   חתימת הורים: ___________

שם:_________

מבחן- ספר שמות, פרק א'

חלק א- ענה על השאלות הבאות:

1. פסוק א'-ז: (ענה על 2 מתוך 3)

•¨     כמה נפשות ירדו למצרים?____________________________________

•¨     מה קרה ליוסף, לאחיו ולכל הדור ההוא?___________________________

________________________________________________________

•¨     מה לומדים מהפסוק:"פרו ושרצו וירבו ויעצמו במאוד במאוד מאוד"_________

________________________________________________________

2. פסוקים ח'-י"ד:

•¨     ממה פרעה חושש בקשר לעם ישראל?_________________________

_____________________________________________________

•¨     מה הפתרון של פרעה לבעיה שלו?____________________________

_____________________________________________________

•¨     האם הפתרון של פרעה עזר? הסבר.___________________________

_____________________________________________________

  3. פסוק ט"ו -כ"ב: (ענה על 3 מתוך 4)

•¨     אחרי שפרעה רואה שבנ"י ממשיכים להתרבות למרות העבודה הקשה הוא מנסה משהוא חדש.

•¨     מה פרעה מצווה על המילדות? _________________________________

________________________________________________________

•¨     האם המילדות עושות את ציווי פרעה?____________________________

________________________________________________________

•¨      מה המילדות עונות לפרעה כשהוא שואל אותם אם הן עשו את הציווי שלו?

 

 

 

 

 

•¨     השלם את הטבלה: (חובה)

טו וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ מִצְרַיִם, לַמְיַלְּדֹת-

מה פרעה אומר למילדות?

כב וַיְצַו פַּרְעֹה, לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר-

מה פרעה מצווה לכל עמו?

___________________________

___________________________

___________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

חלק ב- הסבר את הפסוקים הבאים: (ענה על 7 מתוך 9)

א. "ויקם מלך חדש על מצרים"- _____________________________________

__________________________________________________________.

ב. "אשר לא ידע את יוסף"- ________________________________________

__________________________________________________________.

ג. "ויבן ערי מסכנות לפרעה"- _____________________________________

_________________________________________________________

ד. "הבה נתחכמה לו"- ___________________________________________

__________________________________________________________.

ה. "פן ירבה"- ________________________________________________

__________________________________________________________.

ו. למען ענותו בסבלותם"- ________________________________________

__________________________________________________________.

ז. "על האבנים"(פס' טז') _________________________________________

__________________________________________________________

ח. "ותיראן המילדות" (פס' יז')- ____________________________________

__________________________________________________________

ט. "וירב העם" (פס' כ')- __________________________________________

___________________________________________________________

 

 

 

חלק ג'- כתוב נכון או לא נכון.

•         ט.         שבעים נפש יורדים למצרים____________

•          י.          יוסף, אחיו וכל הדור ההוא הלכו לארץ ישראל_____________

•        יא.       קם מלך חדש שלא הכיר את יוסף_________

•        יב.       פרעה חושש שבני ישראל התרבו וכשתהיה מלחמה הם יהיו עם אויביהם_________________________

•        יג.        פרעה מעניש את ארץ ישראל ולא מרשה להם להביא ילדים לעולם_____________________________________

•        יד.        פרעה מעמיס על בני ישראל עבודה קשה שישכחו את הנשים שלהם____________________________

•        טו.       פרעה מצווה את המילדות את הזכרים____________________

•        טז.       המילדות זורקות ליאור את כל הזכרים______________

 

חלק ד'- מי אמר למי? (ענה על4  מתוך 5)

•          ו.          פסוק ט':הִנֵּה, עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל--רַב וְעָצוּם, מִמֶּנּוּ. ____________________

•          ז.          פסוק טז': בְּיַלֶּדְכֶן אֶת-הָעִבְרִיּוֹת, וּרְאִיתֶן, עַל-הָאָבְנָיִם_________________

•         ח.         פסוק יח': מַדּוּעַ עֲשִׂיתֶן הַדָּבָר הַזֶּה; וַתְּחַיֶּיןָ, אֶת-הַיְלָדִים._______________

•         ט.         פסוק יט': כִּי לֹא כַנָּשִׁים הַמִּצְרִיֹּת הָעִבְרִיֹּת:  כִּי-חָיוֹת הֵנָּה, בְּטֶרֶם תָּבוֹא אֲלֵהֶן הַמְיַלֶּדֶת וְיָלָדוּ __________________

•          י.          פסוק כב': כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל-הַבַּת, תְּחַיּוּן____________

 

חלק ה- בונוס: 7 נקודות:

יהודי במצרים רושם מכתב ליהודי בארץ אחרת.

כתוב מכתב בו אתה מתאר את כל הסבל שבני ישראל עוברים במצרים, על התנהגות פרעה, התנהגות המצרים כלפי בני ישראל, מה בני ישראל עושים שם, ועוד....

בהצלחה!

 

 

ציון: _____________            חתימת הורים: _________________

שם:_________

מבחן- ספר שמות, פרק א'

חלק א- ענה על השאלות הבאות:

1. פסוק א'-ז: (ענה על 2 מתוך 3)

•¨     כמה נפשות ירדו למצרים?____________________________________

•¨     מה קרה ליוסף, לאחיו ולכל הדור ההוא?___________________________

________________________________________________________

•¨     מה לומדים מהפסוק:"פרו ושרצו וירבו ויעצמו במאוד במאוד מאוד"_________

________________________________________________________

2. פסוקים ח'-י"ד: (ענה על 2 מתוך 3)

•¨     ממה פרעה חושש בקשר לעם ישראל?_________________________

_____________________________________________________

•¨     מה הפתרון של פרעה לבעיה שלו?____________________________

_____________________________________________________

•¨     האם הפתרון של פרעה עזר? הסבר.___________________________

_____________________________________________________

  3. פסוק ט"ו -כ"ב: (ענה על 2 מתוך 4)

•¨     אחרי שפרעה רואה שבנ"י ממשיכים להתרבות למרות העבודה הקשה הוא מנסה משהוא חדש.

•¨     מה פרעה מצווה על המילדות? _________________________________

________________________________________________________

•¨     האם המילדות עושות את ציווי פרעה?____________________________

________________________________________________________

•¨      מה המילדות עונות לפרעה כשהוא שואל אותם אם הן עשו את הציווי שלו?

 

 

 

 

 

 

•¨     השלם את הטבלה: (חובה)

 

טו וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ מִצְרַיִם, לַמְיַלְּדֹת-

מה פרעה אומר למילדות?

כב וַיְצַו פַּרְעֹה, לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר-

מה פרעה מצווה לכל עמו?

___________________________

___________________________

___________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

חלק ב- הסבר את הפסוקים הבאים: (ענה על 5 מתוך7 )

א. "ויבן ערי מסכנות לפרעה"- _____________________________________

_________________________________________________________

ב. "הבה נתחכמה לו"- ___________________________________________

__________________________________________________________.

ג. "פן ירבה"- ________________________________________________

__________________________________________________________.

ד. למען ענותו בסבלותם"- ________________________________________

__________________________________________________________.

ה. "על האבנים"(פס' טז') _________________________________________

__________________________________________________________

ו. "ותיראן המילדות" (פס' יז')- ____________________________________

__________________________________________________________

ז. "וירב העם" (פס' כ')- __________________________________________

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

חלק ג'- כתוב נכון או לא נכון: (ענה על 6 מתוך 8)

•א.     שבעים נפש יורדים למצרים____________

•ב.     יוסף, אחיו וכל הדור ההוא הלכו לארץ ישראל_____________

•ג.       קם מלך חדש שלא הכיר את יוסף_________

•ד.      פרעה חושש שבני ישראל התרבו וכשתהיה מלחמה הם יהיו עם אויביהם_________________________

•ה.     פרעה מעניש את ארץ ישראל ולא מרשה להם להביא ילדים לעולם_____________________________________

•ו.       פרעה מעמיס על בני ישראל עבודה קשה שישכחו את הנשים שלהם____________________________

•ז.       פרעה מצווה את המילדות את הזכרים____________________

•ח.     המילדות זורקות ליאור את כל הזכרים______________

 

חלק ד'- מי אמר למי? (ענה על4  מתוך 5)

•ט.     פסוק ט':הִנֵּה, עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל--רַב וְעָצוּם, מִמֶּנּוּ. ____________________

•י.       פסוק טז': בְּיַלֶּדְכֶן אֶת-הָעִבְרִיּוֹת, וּרְאִיתֶן, עַל-הָאָבְנָיִם_________________

•יא.   פסוק יח': מַדּוּעַ עֲשִׂיתֶן הַדָּבָר הַזֶּה; וַתְּחַיֶּיןָ, אֶת-הַיְלָדִים._______________

•יב.   פסוק יט': כִּי לֹא כַנָּשִׁים הַמִּצְרִיֹּת הָעִבְרִיֹּת:  כִּי-חָיוֹת הֵנָּה, בְּטֶרֶם תָּבוֹא אֲלֵהֶן הַמְיַלֶּדֶת וְיָלָדוּ __________________

•יג.    פסוק כב': כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל-הַבַּת, תְּחַיּוּן____________

 

חלק ה- בונוס: 7 נקודות:

יהודי במצרים רושם מכתב ליהודי בארץ אחרת.

כתוב מכתב בו אתה מתאר את כל הסבל שבני ישראל עוברים במצרים, על התנהגות פרעה, התנהגות המצרים כלפי בני ישראל, מה בני ישראל עושים שם, ועוד....

בהצלחה!

 

ציון: _____________                                       חתימת הורים: _________________

סיכום:
הערות: מתאים לכיתה מקדמת
דרג שיעור:        
תגובות
לקריאת כל התגובות ברצף
לשיעור זה התקבלו 29 תגובות