יום שלישי, ב אייר התשעה, 21.04.15

מדריך טלפונים של מערכת החינוך

 

 הנהלת משרד החינוך                                            

 

מרכזיה; 02-5602222

האגף לפניות ותלונות הציבור

02-5602206/7

02-5602390

 

מרכז המידע של האגף לפניות ותלונות הציבור

1-800-250025

02-5602390

 

Info@education.gov.il

 

קו פתוח לתלמידים

1-800-222003

02-5603754
kav-patuach@education.gov.il

 

חדר מצב לטיולים

02-6222211

02-6243774

 

אגף הבחינות 

שבטי ישראל 29 ירושלים.

02-5602489/585

פקס: 02-5602129

דאר אלקטרוני:

bechinot@education.gov.il

לנבחנים חיצוניים (אקסטרנים), בנוסף:

ilanaal@education.gov.il

 

 

מחוזות משרד החינוך

מנהלי מחוזות

משרד ראשי
רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911

02-5602222

http://www.education.gov.il/

 

 

מחוז ירושלים

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

02-5602222

machoz-jer@education.gov.il

מנהל מחוז ירושלים

02-5601606


מחוז דרום

רח' הנשיאים 15

באר שבע 84895

08-6263333

מנהלת מחוז הדרום

עמירה חיים

08-6263000

 
מחוז תל אביב

רח' השלושה 2, ת"א 67060

03-6896666

machoz-ta@education.gov.il

מנהלת מחוז תל אביב

אורלי פרומן

03-6896355

 
מחוז מרכז

רח' השלושה 2, ת"א 67060

03-6896666

machoz-merkaz@education.gov.il

מנהלת מחוז המרכז
סולי נתן

03-6896642

 

מחוז חיפה

ר'ח פלי"ם 15 א' חיפה 33095

04-8632666

machoz-haifa@education.gov.il

מנהל מחוז חיפה

אהרון זבידה

04-8632443

 
מחוז צפון

בית הממשלה, נצרת עילית 17105

04-6500111

machoz-zafon@education.gov.il

מנהלת מחוז הצפון
אורנה שמחון
04-6500101
 
מינהל החינוך ירושלים

עיריית ירושלים

כיכר ספרא

מנהל מנח"י

בן ציון נמט

02-6297690


היחידה לחינוך התיישבותי
רח' השלושה 2, תל אביב 61092
03-6898888
מנהל המינהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער

יחיאל שילה

03-6898875

מנהלת הטלוויזיה החינוכית הישראלית

יפה ויגודסקי

03-6415270
 

 מפקחים במערכת החינוך

יו"ר המזכירות הפדגוגית 02-5602236, 02-5603803
פקס 02-5602085
עוזרת ליו"ר המזה"פ 02-5603717
יו"ר הנהלת המפמ"רים 02-5603597
מזכירות לשכת המפמ"רים 02-5603588
פקס 02-5603596
ביולוגיה, בנין לב רם 02-5603594, 02-5603588
פקס 02-5603596
מדע כדור הארץ, מכון ויצמן, המח` להוראת מדעים, רחובות 08-9343796
פקס 08-9344115
ערבית ואיסלאם, בנין לב רם 02-5603597
פקס 02-5603596
חינוך גופני, החשמונאים 99, ת"א 03-5615516
פקס 03-5610216
קולנוע ותקשורת, הטלויזיה החינוכית, קלאוזנר 14, ת"א 03-6466380
כימיה מ"מ, בנין לב רם 02-5604190
פקס 02-5602928
כימיה, מכון ויצמן, המח` להוראת המדעים, רחובות 08-9343811
פקס 08-9344115
לימודי ארץ-ישראל, פארן 7, ירושלים 02-5601091
פקס 02-5601064
תורה שבע"פ מ"מ, בנין לב רם 02-5602904
פקס 02-5603596
גיאוגרפיה, בנין לב רם 02-5603598, 02-5603588
פקס 02-5603596
רוסית, בנין לב רם 02-5602181
פקס 02-5603255
צרפתית, משה"ח ת"א, בית הדר דפנה, שד` שאול המלך 3903-69355 16
פקס 03-6935285
החיים, חקלאות ולימודי הסביבה, משה"ח ת"א, ארניה 10, הקריה 03-6922854, 03-6922843
מדעי
פקס 03-6922845
מוסיקה, משה"ח ר"ג, ז`בוטינסקי 03-6931800, 036931801 71
פקס 03-6931863
אמנות ותיאטרון, בנין לב רם 02-5603595
פקס 02-5603596
אמנות ותיאטרון, משה"ח ת"א, בית הדר דפנה 03-6935392
היסטוריה, בנין לב רם 02-5603478
פקס 02-5603596
ספרות, בנין לב רם 02-5603604, 02-5603605
פקס 02-5602928
מדעי החברה, פארן 7, רמת אשכול, ירושלים 02-5601008, 02-5815342
פקס 02-5601054
מחשבת ישראל, פארן 7, רמת אשכול, ירושלים 02-5601120, 02-5601143
פקס 02-5601054
פיזיקה, בנין לב רם 02-5603610
פקס 02-5603596
פיזיקה, פארן 7, רמת אשכול, ירושלים 02-5601052, 02-5601044
פקס 02-5601054
מתמטיקה, בנין לב רם 02-5603612
פקס 02-5603596
מתמטיקה, בנין לב רם 02-5603611
פקס 02-5603596
מחול, החשמונאים 99 ת"א 03-5619631
פקס 03-5619320
אנגלית, בנין לב רם02-5603587, 02-5603588
פקס 02-5603596
מקרא, בנין לב רם 02-5603600
פקס 02-5603596
לשון והבעה, בנין לב רם 02-5603606
פקס 02-5602928
שפות זרות, בנין לב רם 02-5603260
תיירות, שוקן 18, ת"א 050-647309
ספרדית, בנין לב רם 02-5603273, 02-5603264
יידיש, דוד המלך 18, ירושלים 02-6259350

האגף לחינוך במגזר הערבי

מזכירות, משה"ח, מחוז הצפון 04-6477444
ערבית לערבים, משה"ח, מחוז הצפון 04-6570506, 04-6570507
פקס 04-6570971
היסטוריה ואזרחות, משה"ח, מחוז הצפון 04-6570506, 04-6570507
פקס 04-6570971
עברית לערבים, משה"ח, מחוז הצפון 04-6500180
פקס 04-6570971


האגף לחינוך התיישבותי

מדעי התזונה, ארנייה 10, הקריה, ת"א 03-6953436
פקס 03-6922815
מרכזת פיקוח, ארנייה 10, הקריה, ת"א 03-6922840, 03-6922844
פקס 03-6922845
חינוך ימי, המכללה הימית לישראל, מכמורת 09-8663497
פקס 09-8665053

האגף לחינוך מוכר

חינוך מוכר, בנין לב רם 02-5602970, 02-5602969
פקס 02-5603868

האגף לחינוך דתי

מפקח ארצי על בתי"ס יסודיים, שבטי ישראל 27, ירושלים 02-5604125, 02-5604121
פקס 02-5604120
תנ"ך, שבטי ישראל 27, ירושלים 02-5602350
פקס 02-5604105
היסטוריה ואזרחות, שבטי ישראל 27, ירושלים 02-5604127
פקס 02-5604105
ספרות ולשון שבטי ישראל 27, ירושלים 02-5604127, 02-5601004
פקס 02-5604108
תושב"ע ותלמוד, שבטי ישראל 27, ירושלים 02-5604125
פקס 02-5604120
מחשבת ישראל, שבטי ישראל 27, ירושלים 02-5604180
פקס 02-5604105

האגף למדע וטכנולוגיה

כימיה טכנולוגית וביו טכנולוגיה, שוקן 18, ת"א 03-5124869
פקס 03-5124846
חשמל ואלקטרוניקה, שוקן 18, ת"א03-5124852
פקס03-5124846
עיצוב, בנייה ואדריכלות, שוקן 18, ת"א03-5124863
פקס03-5124846
מכונות, שוקן 18, ת"א03-5124840, 03-5124835
פקס03-5124846
תקשורת, בנין לב רם 02-5603320
פקס 02-5603579
אופנה, שוקן 18, ת"א 03-5124868
פקס 03-8353756
מדעי המחשב, שוקן 18, ת"א 03-5124847
פקס 03-5124846
מדעי הטבע יסודי וחט"ב, שוקן 18, ת"א 03-5124839
פקס 03-5124846
חינוך לפעוטות ומגמת סיעוד, שוקן 18, ת"א 03-5124854, 03-5124847
מינהל, תעשייה וניהול, שוקן 18, ת"א 03-5124842
פקס 03-5124846
 

רשתות חינוך בארץ

אורט, שד` דוד המלך 39 תל-אביב 03-5203222
אל המעין, בית הדפוס 3 ירושלים 02-6521767
אמונה, דרך בית לחם 104 ירושלים 02-6732333
אמי"ת, דב הוז 16-18 תל-אביב 03-5233154
אנקורי, סירקין 3 תל-אביב 03-6202060
בית יעקב, מודיעין 14 ב` ירושלים 02-5382323
ברנקו וייס, הנטקה 40 ירושלים 02-6436881
החינוך העצמאי, אדוניהו הכהן 17 ירושלים 02-5890666
המכללה למינהל, החשמל 18 תל-אביב 03-5662466
ויצו, שד` דוד המלך 38 תל-אביב 03-6923813
מישלב, ויצמן 53 תל-אביב 177-022-1772
מכון שחר, דוד המלך 2 תל-אביב 1-800-801-080
דרור-בתי חינוך, קיבוץ גלויות 120 תל אביב 03-5125133/166
נועם, יצחק טוניק 21 ירושלים 02-6562158
נעמ"ת, ארלוזורוב 93 תל-אביב 03-6921954
עמל, קהילת קיוב 15 תל-אביב 03-6450888
עתיד, תד 7616 חיפה 04-8383304
רון, תל-חי 5 תל-אביב 03-5253701
רשת אהלי יוסף יצחק, כפר חב"ד 03-9606889

מרכזי פסג"ה

מינהלת הפסג"ות - משה"ח, כנפי נשרים 22 ירושלים,02-5601445
פקס 02-6513237

מרכזי פסג"ה ברחבי הארץ

אורנים, מכללת אורנים דואר טבעון 04-9838778 פקס 04-9838761
אילת, דרך המלחה 08-6367248  פקס 08-6367248
אריאל, העצמאות 5 03-9061647    
אשדוד, שמואל הנגיד 7 08-8545207 פקס 08-8552279
אשקלון, הנשיא 63 08-6733322 פקס 08-6711353
באר-שבע, שד` יצחק רגר 85 08-6474636 פקס 08-6474654
באר שבע, מרפ"ד מעין החינוך התורני, הפלמ"ח 27 08-6287371
בית-שאן, דוד רמז 04-6588018 פקס 04-6588018
בית-שמש, סמטת ויצו 2 02-9915408 פקס 02-9915093
בני ברק, מרפ"ד מעין החינוך התורני, השומר 111 03-5749725
בקה אל גרביה, רח` ראשי 04-6385561 פקס 04-6386777
בת-ים, החשמונאים 32 03-6589741 פקס 03-6588177
גבעתיים, גלבוע 12 03-5730897 פקס 03-5722345
דבוריה, כפר דבוריה 04-6701289 פקס 04-6701562
דימונה, רח` פרחי ארצנו 08-6558244 פקס 08-6558244
הרצליה, שמאי 10 09-9540762 פקס 09-9560144
חדרה, הרברט סמואל 66 04-6331882 פקס 04-6331882
חולון, ארלוזרוב 51 03-5012299 פקס 03-5038934
חיפה, טשרניחובסקי 73 04-8339531 פקס 04-8339531
טבריה, ברוריה 8 04-6720482 פקס 04-6722219
טייבה, בנין המועצה הישן 09-7992104 פקס 09-7992104
יהוד, סעדיה חתוכה 39 03-5364815
ירושלים, נרקיס 11 02-6233888 פקס 02-6236188
ירושלים החינוך העצמאי, עזרא 21 02-6323549
ירושלים מעין החינוך התורני, כנפי נשרים 7 02-6587734
כפר סבא, בית יד לבנים 09-7649231 פקס 09-7649237
כרמיאל, צה"ל 107 04-9988546 פקס 04-9988546
לוד, דני מס 5 08-9279983 פקס 08-9279094
מזרח בנימין, פסגות ד.נ מזרח בנימין 02-9977215 פקס 02-9973425
מעלה אדומים, רח` פרי מגדים 02-5356897 פקס 02-5353446
מצפה רמון, רח` בן-גוריון 08-6588561 פקס 08-6587339
נהריה, הרצל 61 04-9879873 פקס בעירייה 04-9922303
נצרת, רח` אניס כרדוש 04-6553287 פקס 04-6553287
נצרת עילית, שומרון 10 04-6554280 פקס 04-6554280
נתניה, ההסתדרות 6 09-8625203 פקס 09-8620978
עזתה, קרית החינוך נתיבות 08-9941136 פקס 08-9930029
עכו, טרומפלדור 10 04-9912038 פקס 04-9917603
עפולה, חטיבה 9 04-6596319 פקס 04-6596319
ערד, יהודה 28 08-9950997 פקס 08-9954265
פקיעין, בנין המועצה ד.נ מעלה הגליל
פתח-תקוה, שפירא 21 03-9314766 פקס 03-9303502
קצרין, ד.נ רמת הגולן 04-6969613-6 פקס 04-6961455
קרית גת, שמואל הנביא 2 08-6881155 פקס 08-6600402
קרית מלאכי, רח` בר יהודה 08-8501234
קרית שמונה, יהודה הלוי 22 04-6940315 פקס 04-6940333
ראשון לציון, תרמ"ב 7 03-9689710/2 פקס 03-9500484
רחובות, הבנים 13 08-9446258 פקס 08-9454029
שומרון, קדומים ד.נ שומרון 09-7921407 פקס 09-7921407
שפרעם, בנין העירייה 04-9862688 פקס 04-9500185
תל-אביב משולב, טשרניחובסקי 22 03-5281766 פקס 03-5281710
תל-אביב, בית יעקב, יצחק אלחנן 4 03-5113232 פקס 03-5172050
תל-שבע, מרכז קהילתי 08-6467608 פקס 08-6467608
 

ארגוני המורים

ארגון המורים העל-יסודיים, דרך פתח-תקוה 112 ת"א 03-5686777
סניף ירושלים, ת.ד.18343 02-5828386
סניף חיפה, הלל 16 א`04-8640752
סניף באר-שבע, פסג` הדסה 68 08-6416266
סניף כרמיאל 04-9985539

הסתדרות המורים, בן-סרוק 8 ת"א 03-6922911
פקס 03-6922928
סניף אילת, מועצת הפועלים 08-6325532
פקס 08-6340723
סניף אשדוד, שבי ציון 15/17 08-8522873
פקס 08-8565790
סניף אשקלון, האילן 20 08-6736610
פקס 08-6736610
סניף באר-שבע, הרצל 97 08-6278251
פקס 08-6273908
סניף בת-ים, החשמונאים 32 03-6589943
פקס 03-6581123
סניף גוש דן, בית מועצת הפועלים, הרצל פינת קרניצי 03-6728728 03-6733884
פקס 03-6738165
סניף דימונה, המעפילים 2021 08-6559639
פקס 08-6559639
סניף הרצליה, בן גוריון 22 09-9581467
פקס 09-9587422
סניף השרון, בית מועצת הפועלים, רח` נחשון כפר סבא 09-7671755
פקס 09-7658592
סניף חדרה, אחד העם 31 04-6331024
פקס 04-6344565
סניף חולון, ההסתדרות 35 03-5034191
פקס 03-5053061
סניף חיפה, ארלוזרוב 92 04-8662678
פקס 04-8662021
סניף טבריה, המרפ"ד ברח` ברוריה 04-6723572
פקס 04-6723553
סניף ירושלים, הנרקיס 11 02-5253845 02-6250829
פקס 02-5251470
סניף לוד ורמלה, קפלן 2 א` לוד 08-9211180
פקס 08-9254579
סניף נהריה, בית מועצת הפועלים דרך העצמאות 04-9827807
פקס 04-9825987
סניף נצרת עילית, השושנים 04-6463065
פקס 04-6456970
סניף נצרת, אלחנוק 17 04-6562837
פקס 04-6562837
סניף נתניה, רזיאל 7-9 09-8614937
פקס 09-8627676
סניף עכו, בית דדו ת.ד.2887 04-9918550
פקס 04-9918550
סניף עפולה, יהושע חנקין 28 04-6421303
פקס 04-6527811
סניף פתח-תקוה, ההגנה 10 03-9312630
פקס 03-9300743
סניף צפת, מתנ"ס וולפסון 04-6923191
פקס 04-6923191
סניף קרית גת, מרכזיה פדגוגית 08-6881155
פקס 08-6600402
סניף קרית שמונה, יהודה הלוי 18, 04-6940315
פקס 04-6940333
סניף ראשון לציון, הרצל 59 03-9697881
פקס 03-9641368
סניף רחובות, אפשטיין 31 08-9361368
פקס 08-9468944
סניף תל-אביב, שטראוס 5 03-6297482/3
פקס 03-5283083

עמותת המורים, בן סרוק 8 ת"א, 03-6922911